wydajny proces produkcji przychodów
  • Pomysł może mieć KAŻDY

    pomożemy Ci go zweryfikować

Dzielimy się naszą wiedzą

Jesteśmy praktykami w obszarze sprzedaży i produktu. Zakumulowaliśmy doświadczenie, które chcemy przekazać innym. Wiemy, jak ważna jest możliwość poddania swoich pomysłów niezależnej ocenie.

Działamy pro bono, udzielając bezpłatnych konsultacji młodym przedsiębiorcom na progu działalności biznesowej.

one for the money...

Wspieramy Cię w wysiłkach pozyskania inwestycji na realizację zamierzeń biznesowych. Oceniamy Twój plan przychodów, zwiększając jego wiarygodność i szansę realizacji.

two for the show...

Oceniamy Twój „Investor pitch” i przygotowujemy Ciebie do wystąpień przed inwestorami i klientami.

three to get ready...

Pomagamy Ci w sformułowaniu hipotezy wartości i ustaleniu ceny rozwiązania. Ustalamy reguły kwalifikacji sygnałów i szans sprzedażowych.

and four to go!

Oceniamy jakość szans sprzedażowych i korygujemy prognozę przychodów. Identyfikujemy typowe błędy w procesie sprzedaży i radzimy, jak ich uniknąć.