wydajny proces produkcji przychodów
  • Twoje DANE osobowe

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne i chronimy je zgodnie z przepisami prawa.

Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: „Jarosław Orenowicz Doradztwo” z siedzibą w Sopocie, ul. Conrada 1, 81-847 Sopot (dalej: „Administrator”) – dostawca usług i oprogramowania, prowadzący serwis internetowy pod adresem fabrykaprzychodow.pl (dalej: "Serwis").


Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z przesłaniem nam zapytania poprzez formularz osadzony w Serwisie lub w wyniku prowadzonej przez Ciebie z nami korespondencji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane przetwarzamy w celu:
1. udzielenia Ci odpowiedzi na przesłane nam zapytanie,
2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,
3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np. na świadczenie przez Administratora usługi newslettera.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie.
Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli odpowiedzieć Ci na przesłane nam pytania, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu jego działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny do:
1. posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom spełniającym odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Dane kontaktowe dla wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym w szczególności dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
Adres e-mail: rodo@om2c.pl
Adres do korespondencji: „Jarosław Orenowicz Doradztwo”, ul. Conrada 1, 81-847 Sopot

Polityka cookies

Co to są pliki cookies i do czego służą?
Cookies, zwane również ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej do monitorowania aktywności odwiedzających strony witryny internetowej. Cookies nie ustalają danych osób przeglądających strony, a jedynie adres IP komputera, z którego nastąpiło połączenie ze stroną WWW. Zawierają informacje o adresie IP użytkownika danej strony internetowej i historii jego interakcji ze stroną. Dzięki nim właściciel usługi, która wysłała ciasteczko, może zidentyfikować adres IP użytkownika, ustalić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy przy wyświetlaniu strony nie wystąpiły błędy. 

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Nasza witryna używa plików cookies. Cookies umożliwiają nam lepsze dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługę procesu logowania, obsługę formularzy kontaktowych. Używamy ich w celu tworzenia anonimowych statystyk co pomaga nam zrozumieć sposób korzystania ze strony internetowej i pozwala  nam na ulepszanie jej treści. Oprócz tego, możemy zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW, jej monitorowania i weryfikacji poprawności jaj funkcjonowania.

Czy możesz wyłączyć ciasteczka na naszych stronach?
Możesz zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na twoje urządzenie. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby pliki cookies nie zapisywały się na twoim dysku albo automatycznie usuwały po określonym czasie. Musisz się jednak wtedy liczyć z możliwymi problemami z wyświetlaniem niektórych stron bądź z brakiem dostępu do niektórych usług.

Zmiana polityki prywatności lub polityki cookies

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce w dowolnym czasie. Zmiany mogą okazać się konieczne w szczególności w przypadku zmiany prawa bądź wykorzystywanych w Serwisie rozwiązań informatycznych i technologicznych.
Informacje o treści zmian Polityki są niezwłocznie publikowane na stronie internetowej Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.