wydajny proces produkcji przychodów
  • Sprzedaż to fabryka przychodów

    Uruchom jej POTENCJAŁ

Wdrażamy nowoczesne metodyki sprzedaży w Twojej organizacji

Sprzedaż pozbawiona heroizmu. Zamiast tego: podejście procesowe, kompetencje dziedzinowe i zwinne metodyki.

Budujemy przewagę konkurencyjną poprzez zwinną sprzedaż, eksponując odmienność Twojego rozwiązania dla zbudowania wartości dla klienta. Zwiększamy efektywność procesu sprzedaży stosując metody zarządzania zaczerpnięte z procesów technologicznych. Pracujemy w krótkich cyklach, weryfikując hipotezę wartości i jakość argumentacji. Eliminujemy nieefektywności i wdrażamy kryteria kwalifikacji szans dla uzyskania wysokiej jakości prognozy sprzedażowej.

Więcej wygranych szans

Podnosimy jakość prognozy poprzez rygorystyczną metodykę kwalifikacji szans.

Krótszy cykl sprzedaży

Skracamy cykl sprzedaży poprzez ciągłe budowanie pozycji u klienta.

Wyższa średnia cena

Zwiększamy średnią cenę sprzedaży poprzez metodyczną analizę wartości problemu.

​Nie sprzedasz komuś, kto nie może kupić
Skuteczna KWALIFIKACJA szans

OKAZJA biznesowa pojawia się wtedy, gdy możemy zaspokoić rzeczywistą potrzebę klienta, istnieje realna możliwość sfinansowania transakcji i jest gotowość do zmiany. Naszym największym aktywem jest CZAS, więc go dobrze wykorzystajmy. Dla oceny gotowości klienta do zmiany musimy poznać role i motywacje osób, z którymi się spotykamy. Kto MOŻE, kto MUSI a kto CHCE? Kto i w jakich okolicznościach podejmie ostateczne decyzje? Dzięki odpowiedziom na te pytania będziesz poprawnie kwalifikował szanse sprzedażowe, ocenisz siłę swojej pozycji i w efekcie zwiększysz szanse realizacji celu. 

A poprzez to również zwiększysz jakość swojej prognozy.

Mogę

Dysponuję zasobami i siłą decyzyjną.
Stać mnie na sfinansowanie kosztów zmiany. Jeżeli nie dysponuję własnym budżetem, jestem w stanie zbudować zaplecze niezbędne do pozyskania środków finansowych.

Posiadam umocowanie wewnątrz organizacji i autorytet, umożliwiający mi przeprowadzenie zmiany.

Muszę

Jestem świadomy konieczności podjęcia natychmiastowych działań.
Kryzysowa sytuacja w której się znalazłem tworzy ryzyko finansowe, reputacyjne bądź osobiste. 

Imperatyw działania wynika z rygorów prawnych, zapewnienia zgodności z regulacjami, presji konkurencyjnej, utraty klientów, spadku wartości firmy.

Chcę

Chcę odnieść korzyść bądź zaspokoić osobiste pragnienia.

Kieruję się  perspektywą zysków, oszczędności bądź uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Jestem motywowany potrzebą wyróżnienia się, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Chcę być postrzegany jako lider zmiany.

​Nieustanne budowanie pozycji u klienta
​Tworzenie impulsu do ZMIANY

Nader często my, handlowcy koncentrujemy się na funkcjonalności produktu zapominając, że jedynym, na czym klientowi zależy, jest jego własna korzyść. Jak poznać rzeczywiste motywacje klienta? Jakie są strategiczne inicjatywy biznesowe i kto je prowadzi? Jak zbudować wizję korzyści w oparciu o unikalne cechy Twojego rozwiązania i nakierunkować proces zakupu? Czy możesz osiągnąć cel działając samodzielnie, czy należy poszukać partnera uzupełniającego ofertę bądź dysponującego silną pozycją u klienta? Wspólnie z Tobą odpowiadamy na te pytania i definiujemy strategię sprzedaży.

Inicjatywy strategiczne

Duże budżety przydzielane są z dużym wyprzedzeniem. Poznaj strategiczne cele ludzi, z którymi chcesz się spotkać i pokaż im, dlaczego mają uruchomić zasoby by pracować właśnie z Tobą. Musisz sam zapracować na pozycję doradcy.

Elementy różnicujące

Na rynku nasyconym identycznymi ofertami niezbędne jest wskazanie cech różnicujących. Tylko w ten sposób możesz zdobyć uwagę klienta i zbudować unikalną wizję, do której konkurencja będzie musiała się dostosować. Zajmij pozycję lidera.

Kompletne rozwiązanie

Twój klient wie, że dla pełnej asymilacji rozwiązania niezbędne są zmiany procesów biznesowych i przyzwyczajeń użytkowników. Znajdź partnerów, którzy uzupełnią ofertę i razem z Tobą zapewnią klientowi urzeczywistnienie jego wizji korzyści.

​Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?
Budowanie percepcji WARTOŚCI

Każda cena, jeżeli zostanie przedstawiona w oderwaniu od korzyści, będzie uznana za nieadekwatną. Dlatego wspólnie z Tobą poszukujemy odpowiedzi na pytanie „Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo” tworząc hipotezę wartości dla rozwiązania, decydując o sposobie przeprowadzenia dowodu wartości u klienta i wyborze metryk dokumentujących sukces. Przygotowujemy strategie negocjacji oparte o udowodnioną wartość i elementy decydujące o odmienności oferty.

Hipoteza wartości

Skup się na kliencie, jego biznesie i jego wartościach. Nie atakuj produktem i swoją firmą. Unikaj prezentacji i nie stawiaj diagnoz, nie znając faktów.  Bądź konsultantem, stawiaj hipotezy i buduj zaufanie.

Koszt problemu

Percepcja „problemu” zależy od szczebla organizacji Klienta. Zastosuj diagnostyczne podejście, by poznać rzeczywiste koszty pozostawienia spraw w ich aktualnym stanie i uzasadnić cenę swojego rozwiązania.

Pozycja negocjacyjna

Dobre przygotowanie i zasada „4T” pozwalają uniknąć nieuzasadnionych ustępstw: Taki sam zakres oferty + Takie same warunki handlowe + Taka sama wartość dodana = Taka sama cena.

Zwinność. Odmienność. Wartość.
Klienci UWIELBIAJĄ z nami pracować

Zwinna sprzedaż

Najwyższą aktywność handlowców odnotowuje się w ostatnim miesiącu kwartału. Jeżeli w Twojej organizacji wdrożono Agile, to czy sprzedaż nie może działać według tych samych zasad? Pracujemy z Tobą i Twoim zespołem, by zwiększyć kadencję, ujednolicić metodykę w organizacji, usunąć plemienne bariery komunikacji i zwiększyć przewidywalność wyniku.

Skuteczne narzędzia

Przygotowujemy zestaw narzędzi wspierających zwinną metodykę sprzedaży, dostosowany do specyfiki Twojego rynku i produktów. Analiza kosztów problemu, hipoteza korzyści, komunikacja uzależniona od ról, model gotowości na zmianę i inne, niezbędne handlowcom w ich codziennej pracy i zwiększające ich szanse sukcesu.

Warsztaty i szkolenia

Prowadzimy dedykowane warsztaty dla handlowców podnoszące ich umiejętności. Przygotowujemy zespoły do skutecznej realizacji nowych kampanii sprzedażowych. Definiujemy i wdrażamy kryteria kwalifikacji szans specyficzne dla rynku i rozwiązania, by ułatwić Tobie skuteczne zarządzanie.

Plany motywacyjne

Pomagamy w tworzeniu planów wynagrodzeń dostosowanych do charakterystyki Twojego rynku i klas strumieni przychodów. W zależności od potrzeb biznesu, ustalamy różne cele dla przychodów odnawialnych i nowego biznesu tak, byś miał najlepszy i najbardziej motywowany team na świecie.

​NAPĘDZA NAS PASJA I CIEKAWOŚĆ

Posiadamy unikalne doświadczenia w budowaniu nowoczesnych procesów sprzedaży w organizacjach pracujących w zwinnych metodykach produkcji oprogramowania. 

Te umiejętności są krytyczne dla przetrwania w ciągle zmieniającym się w środowisku prawa, technologii i biznesu. 

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.